• Równa 14
    80-067 Gdańsk
    Polska

    Województwo Pomorskie

    Schronisko Brata Alberta - z Gdańska autobus nr 123 pod sam ośrodek

  • Czwartek

  • Zaktualizowana 18 listopada 2021