• Nakomiady 2
    11-400
    Polska

    Województwo Warmińsko-Mazurskie

    sala katechetyczna przy kościele

  • Niedziela

  • Zaktualizowana 3 października 2021