• Dworcowa 7
    86-122 Bukowiec
    Polska

    Województwo Kujawsko-Pomorskie

    Piętro świetlicy Straży Pożarnej, wejście po schodach przy lewej ścianie budynku.

  • Czwartek

  • Zaktualizowana 2 czerwca 2024