Pomoc

W tym dziale znajdziesz informacje pomocne w użytkowaniu spisu oraz w jego administracji.

Pytania i odpowiedzi

Użytkowanie nowego spisu

Administracja bazami mityngów (wymaga hasła)

Filmy instruktażowe

Nowy spis mityngów – użytkowanie

Aplikacja mobilna Meeting Guide