• Marii Skłodowskiej Curie 9
    85-094 Bydgoszcz
    Polska

    Województwo Kujawsko-Pomorskie

    SZPITAL UNIWERSYTECKI, budynek Psychiatrii 2 piętro pokój 2004. Wejście na teren szpitala od ul. M/C. Skłodowskiej - brama wjazdowa za Oddziałem Ratunkowym, naprzeciw apteki Malwa.

  • Poniedziałek

  • Zaktualizowana 6 lipca 2020