• Starojaworska 92c
    59-400 Jawor
    Polska

    Województwo Dolnośląskie

    sala parafii p.w. św Brata Alberta , obok Cukrobudu

  • Czwartek

  • Zaktualizowana 11 czerwca 2022