• Misjonarzy Oblatów MN 12
    40-129 Katowice
    Polska

    Województwo Śląskie

    salka przy kościele

  • Piątek

  • Zaktualizowana 6 października 2019