• Klasztorna 3
    23-200 Kraśnik
    Polska

    Województwo Lubelskie

    Kościół pw. WNMP

  • Niedziela

  • Zaktualizowana 30 czerwca 2020