• Newton Hill Rd
    Leeds LS7 4JE
    Wielka Brytania

    Polish Catholic Centre (sala nr.4) Salka znajduje się w pomieszczeniu szkoły.

  • Niedziela

  • Zaktualizowana 2 stycznia 2020