• Jana Pawła II 58
    59-300 Lubin
    Polska

    Województwo Dolnośląskie

    obok kościoła Salezjanów, (budynek po byłym Gimnazjum Salezjańskim)

  • Czwartek

  • Zaktualizowana 16 maja 2022