• Opolska 42
    11-041 Olsztyn
    Polska

    Województwo Warmińsko-Mazurskie

    Spotykamy się 10:10 przed Oddziałem Zewnętrznym. Istnieje lista zapisów u łącznika OZ z IG Warmińsko-Mazurskiej.

  • Czwartek

  • Zaktualizowana 7 lipca 2024