• Henryka Sienkiewicza 22
    09-400 Płock
    Polska

    Województwo Łódzkie

    Zakład Karny

  • Sobota

  • Zaktualizowana 18 lutego 2020