• Adama Mickiewicza 39
    82-400 Sztum
    Polska

    Województwo Pomorskie

    Wejście z tyłu (w podwórku) budynek Urzędu Miasta i Gminy

  • Środa

  • Zaktualizowana 18 listopada 2021