• Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7
    87-100 Toruń
    Polska

    Województwo Kujawsko-Pomorskie

    Lokal 9, budynek Caritasu po lewej stronie - wejście G.

  • Sobota

  • Zaktualizowana 6 lipca 2021