• Wolska 172
    01-258 Warszawa
    Polska

    Województwo Mazowieckie

    Ośrodek dla bezdomnych | Zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu – wymóg kierownictwa Ośrodka

  • Niedziela

  • Zaktualizowana 13 listopada 2020