• Zawada 22
    86-120 Zawada
    Polska

    Województwo Kujawsko-Pomorskie

    Stara szkoła.

  • Niedziela

  • Zaktualizowana 17 listopada 2020