• Długa 13
    65-401 Zielona Góra
    Polska

    Województwo Lubuskie

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sala nr 2

  • Piątek

  • Zaktualizowana 12 lipca 2020