• Bema 73/75
    01-244 Warszawa
    Polska

    Województwo Mazowieckie

    przy ulicy Kasprzaka, sala w suterenie obok kościoła - wejście D /mityngi nie odbywają się dniach świąt.

  • Wtorek

  • Zaktualizowana 29 września 2019