GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:30 Signum Nodrzec - Dom parafialny Nozdrzec 72 Województwo Podkarpackie Poza strukturami AA