GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Świat Głuchy Mityng on-line Polska Polska Poza strukturami AA Język Migowy, Mityng on-line, Otwarte