GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 OD NOWA Wiedeń Strohgasse 24 Austria Intergrupa Wiedeń Otwarte, Polski