GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 CARPE DIEM Kobiecy Wiedeń Sedlitzkygasse 25 Austria Kobiecy, Polski