GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 MARGARETEN Wiedeń Flurschützstraße 1A Austria Intergrupa Wiedeń Polski, Zamknięte