GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 EMAUS Wiedeń Strohgasse 24 Austria Intergrupa Wiedeń Polski, Zamknięte