GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 URodziny
Kozienice
Głowaczowska 41 Województwo Mazowieckie Intergrupa Siedemdziesiątka 12 Kroków i 12 Tradycji, Otwarte, Wielka Księga
18:00 12 Krok
Zwoleń
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 Województwo Mazowieckie Intergrupa Siedemdziesiątka 12 Kroków i 12 Tradycji, Otwarte