GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Przystań Janów Janów 37A Województwo Mazowieckie Intergrupa Siedemdziesiątka Otwarte
18:00 Jest Sposób Skarżysko Kamienna Rynek 64 Województwo Świętokrzyskie Intergrupa Siedemdziesiątka Otwarte, Sprzedaż literatury AA
19:00 Odpowiedzialni Zwoleń Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 Województwo Mazowieckie Intergrupa Siedemdziesiątka Otwarte, Sprzedaż literatury AA