GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Wizja Dla Ciebie
Radom
Miła Województwo Mazowieckie Intergrupa Siedemdziesiątka Otwarte, Sprzedaż literatury AA