GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Grupa Kobieca Radom Mikołaja Reja 30 Województwo Mazowieckie Intergrupa Siedemdziesiątka
18:00 E-Kwadrat Radom Bolesława Limanowskiego 60 Województwo Mazowieckie Intergrupa Siedemdziesiątka Otwarte, Sprzedaż literatury AA