GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
16:45 Sobotnia Tychy - Wyszyńskiego Wyszyńskiego 1 Województwo Śląskie Intergrupa Śląska Potwierdza uczestnictwo, Sprzedaż literatury AA, Zamknięte
17:30 Jutrzenka Pszczyna - 3 Maja 3 Maja 15 Intergrupa Śląska Dostęp dla wózków inwalidzkich, Potwierdza uczestnictwo, Sprzedaż literatury AA, Zamknięte