GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 OD NOWA
Wiedeń
Strohgasse 24 Austria Intergrupa Wiedeń Otwarte, Polski