GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Przebiśnieg Mityng on-line Września Chopina 9 Województwo Wielkopolskie Intergrupa Kujawsko-Wielkopolska Mityng on-line, Otwarte, Tymczasowo zawieszony