GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Nowe Życie
Konin
Ametystowa 1 Województwo Wielkopolskie Intergrupa Kujawsko-Wielkopolska Otwarte, Potwierdza uczestnictwo