GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Basia
Gniezno
Plac Im Ks Kan Województwo Wielkopolskie Intergrupa Kujawsko-Wielkopolska Otwarte, Polski