GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Nowe Życie Konin Ametystowa 1 Województwo Wielkopolskie Intergrupa Kujawsko-Wielkopolska Otwarte