GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Przebiśnieg Września Chopina 9 Województwo Wielkopolskie Intergrupa Kujawsko-Wielkopolska Otwarte