GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Akcja Legionowo - ORLĄT LWOWSKICH Orląt Lwowskich 8 Województwo Mazowieckie Intergrupa Mazowiecka Otwarte, Potwierdza uczestnictwo, Sprzedaż literatury AA
17:30 Kazuń Kazuń-Bielany Kościelna 1 Województwo Mazowieckie Intergrupa Mazowiecka Otwarte, Potwierdza uczestnictwo
19:30 Płudy Warszawa - PŁUDY Klasyków 21/23 Województwo Mazowieckie Intergrupa Mazowiecka Otwarte, Sprzedaż literatury AA