GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Wataha ul.Sokólska18 Janów Sokólska 18 Województwo Podlaskie Intergrupa Wschód Zamknięte