GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
20:00 Odnowa 2006 Tymczasowo zawieszony Bruksela Portaelsstraat 24 Belgia Intergrupa Ardeny Otwarte, Polski, Tymczasowo zawieszony