GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
12:01 Dobry Łotr
ZK Grądy-Woniecko 34, Rutki Kossaki
Grądy-Woniecko Województwo Podlaskie Intergrupa Białystok Zakład karny/Areszt śledczy
16:00 Żagiel
Białystok
Jagienki 4 Województwo Podlaskie Intergrupa Białystok Otwarte
16:00 Promyk Nadziei
Białystok ZK - Hetmańska
Hetmańska 89 Polska Intergrupa Białystok Zakład karny/Areszt śledczy