GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
10:00 To Tu Świdnik - Kolejowa Kolejowa 4 Województwo Lubelskie Intergrupa Świdnicka Otwarte, Polski