GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
10:00 Pogoda Ducha
Pogoda Ducha (Słupsk)
Zawieszone
aleja Henryka Sienkiewicza 7 Województwo Pomorskie Intergrupa Kaszubska Polski, Tymczasowo zawieszony, Zamknięte
17:15 Cedron
Wejherowo Kościuszki
Tadeusza Kościuszki 3 Województwo Pomorskie Intergrupa Kaszubska Polski, Zamknięte
17:30 Wolność
Kobylnica
Główna 65 Województwo Pomorskie Intergrupa Kaszubska Polski, Zamknięte
18:00 Nadzieja
Ustka - Kościelna
Kościelna 3 Województwo Pomorskie Intergrupa Kaszubska Polski, Zamknięte
19:00 Promyk Nadziei
Prusewo
Prusewo 3 Województwo Pomorskie Intergrupa Kaszubska Polski, Zamknięte