GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Świat Głuchy i Słabosłyszący
online
Spotkanie na żywo i online
9F7W54CM+4J Intergrupa Nadrenia Język Migowy, Mityng on-line, Otwarte