GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
13:00 Odwaga -ZK
Odwaga -ZK (Herby Stare)
Zawieszone
Krótka 28 Województwo Śląskie Intergrupa Centrum Częstochowa Polski, Tymczasowo zawieszony, Zamknięte
18:30 Pokora
Częstochowa - Piłsudskiego
Marszałka Józefa Piłsudskiego 41/43 Województwo Śląskie Intergrupa Centrum Częstochowa Polski, Zamknięte
19:00 Dobry Krok
Lubliniec - E. Stein
Edyty Stein 6 Województwo Śląskie Intergrupa Centrum Częstochowa Polski, Zamknięte