GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 AA Aberdeen Aberdeen 3 Chapel Ct Wielka Brytania Intergrupa Polacy w Szkocji Polski
19:00 Polacy Żyjący Na Trzeźwo Glasgow 8-12 St. Andrews St Wielka Brytania Intergrupa Polacy w Szkocji Polski