GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 Chwytaj dzień
Aberdeen
8 Linksfield Pl Wielka Brytania Intergrupa Polacy w Szkocji Polski