GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Pogoda Ducha
Białystok
Generała Józefa Hallera 8 Województwo Podlaskie Intergrupa Sztokholm Zamknięte