GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 Odrodzenie
Reykjavik
Tjarnargata 20 Islandia Intergrupa Krok za Krokiem Polski