GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 WSPARCIE Paryż 18 Rue Claude Lorrain Francja Otwarte, Polski