GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Nowe Życie
Paris
263bis Rue Saint-Honoré Francja Intergrupa Paryż Otwarte, Polski