GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Jantar Łomża - WYSZYŃSKIEGO Ks. Kard. Wyszyńskiego 11 Województwo Mazowieckie Intergrupa Narew Otwarte