GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
10:00 Krok Pierwszy ZK
Słońsk
Winna 2 Województwo Lubuskie Intergrupa Gorzowska Zamknięte
17:00 Nowa
Gorzów Wlkp
Słoneczna 63 Województwo Lubuskie Intergrupa Gorzowska Otwarte
17:00 Sobota
Gorzów Wlkp
Mieszka I 57 Województwo Lubuskie Intergrupa Gorzowska Zamknięte