GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 Gandawa
Gendawa
Zawieszone
Edmond Van Beverenplein 4 Belgia Intergrupa 100 procent Bob Otwarte, Polski, Sprzedaż literatury AA, Tymczasowo zawieszony
20:00 Akron
Eindhoven
Pastoriestraat 147 Holandia Intergrupa 100 procent Bob Otwarte, Polski