GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 San Quentin Wilno Rasų g. 8 Litwa Otwarte, Sprzedaż literatury AA