GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Nie-dziel-na
Paryż
3 Rue Rampal Francja Intergrupa Paryż Otwarte, Polski, Sprzedaż literatury AA