GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Pojednanie Marsta Stockholmsvägen 50 Szwecja