GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Fundament
Warszawa - BIAŁOŁĘKA - Ostródzka
Ostródzka 172 Województwo Mazowieckie Intergrupa Syrenka Otwarte, Polski, Potwierdza uczestnictwo