GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Żyj Dniem Dzisiejszym
Czarny Dunajec
Rynek Województwo Małopolskie Intergrupa Podhale Zamknięte