GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Na Górce
Chełm - Lubelska
Lubelska 2 Województwo Lubelskie Intergrupa Chełmska Otwarte, Polski, Potwierdza uczestnictwo