GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Drugi Krok Włocławek - Gdańska Gdańska 6 Województwo Kujawsko-Pomorskie Intergrupa Ziemia Włocławska Otwarte