GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Barka Lubień Kujawski - 1 Maja 1 Maja 44 Województwo Kujawsko-Pomorskie Intergrupa Ziemia Włocławska Otwarte
18:30 Wieczernik Włocławek - Żeromskiego Żeromskiego 19 Województwo Kujawsko-Pomorskie Intergrupa Ziemia Włocławska Potwierdza uczestnictwo, Zamknięte