GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 NADZIEJA Antwerpia Lange Beeldekensstraat 18 Belgia Intergrupa Ardeny Otwarte, Polski