GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Ziomki Bruksela Omwentelingsstraat 18 Belgia Intergrupa Ardeny Polski