GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Quo Vadis Łodź Adama Próchnika 5 Województwo Łódzkie Intergrupa Ardeny
20:00 Quo Vadis Bruksela Jourdanstraat 80 Belgia Intergrupa Ardeny Polski, Sprzedaż literatury AA