GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Ziomki Bruksela Omwentelingsstraat 18 Belgia Intergrupa Ardeny Polski
19:00 Quo Vadis Parzymiechy Częstochowska 1 Województwo Łódzkie Intergrupa Ardeny Sprzedaż literatury AA