GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
14:00 EDEN Szczytno Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie Henryka Sienkiewicza 10 Województwo Warmińsko-Mazurskie Intergrupa Warmińsko-Mazurska 12 Kroków i 12 Tradycji, Codzienne refleksje, Kroki, Medytacja, Mityng spikerski, Tradycje, Wielka Księga, Zakład karny/Areszt śledczy