GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Wspólny Dom
Inowrocław - Sienkiewicza
aleja Sienkiewicza 48 Województwo Kujawsko-Pomorskie Intergrupa Kujawska Zamknięte