GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Gniewko
Gniewkowo - Paderewskiego
Paderewskiego 2 Województwo Kujawsko-Pomorskie Intergrupa Kujawska Polski, Zamknięte