GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Wspólny Dom Inowrocław - Sienkiewicza aleja Sienkiewicza 48 Województwo Kujawsko-Pomorskie Intergrupa Kujawska Zamknięte