GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:15 Barbara Inowrocław - Okrężna aleja Okrężna 79 Województwo Kujawsko-Pomorskie Intergrupa Kujawska Zamknięte