GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Gniewko Gniewkowo - Paderewskiego Paderewskiego 2 Województwo Kujawsko-Pomorskie Intergrupa Kujawska Zamknięte