GodzinaOdległośćMityngLokalizacjaAdresObszar administracyjnyStruktura AATypy
18:30 Pierwszy Krok Poznań Dąbrowskiego 28 Województwo Wielkopolskie Intergrupa Dolina Warty Literatura, Nowoprzybyły, Otwarte